Предметом вивчення навчальної дисципліни «Альтернативні джерела енергії» є методи ефективного обліку, керування та використання альтернативних енергоресурсів, кінцевою метою яких є зменшення екологічного навантаження на довколишнє середовище. Головну увагу приділено особливостям використання альтернативних джерел енергії для живлення пристроїв та засобів автоматизації.

Повна назва дисципліни: Сучасні технології автоматизації

Семестр викладання: 5.2 (спеціальність 151)

Викладається для всіх спеціалізацій.

Кількість кредитів: 5

Викладач: доц. Стопакевич А. О. (кафедра КІТПіВ)

Основний акцент в дисципліні робиться на задачу розробки сучасних промислових кібер-фізичних систем, що використовують бездротові сенсорні мережі. 

Місце у структурно-логічній схемі. Дисципліну забезпечують навчальні курси: Автоматизація технологічних процесів і виробництв, Основи комп’ютерного управління, Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, Системи автоматизації технологічних процесів і апаратів, Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації.