Повна назва дисципліни: Системний аналіз і оптимізація

Семестр викладання: 5.2 (спеціальність 151)

Викладається для спеціалізації: “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування”

Кількість кредитів: 4

Викладач: доц. Стопакевич А. О. (кафедра КІТПіВ)

Основний акцент в дисципліні робиться на методах математичного моделювання й оптимізації технологічних процесів. 

Місце у структурно-логічній схемі. Дисципліну забезпечують навчальні курси: Вища математика, Фізика, Системи автоматизації технологічних процесів і апаратів.  


Повна назва дисципліни: Моделювання складних систем управління

Семестр викладання: 5.2 (спеціальність 151)

Викладається для спеціалізації: “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування”

Кількість кредитів: 7

Викладач: доц. Стопакевич А. О. (кафедра КІТПіВ)

Основний акцент в дисципліні робиться на методах сучасної теорії автоматичного керування. 

Місце у структурно-логічній схемі. Дисципліну забезпечують навчальні курси: Теорія автоматичного управління, Системний аналіз складних систем управління, Цифрові системи управління і обробки інформації. 

 


Повна назва дисципліни: Сучасні комп’ютерні технології

Семестр викладання: 5.1 (спеціальність 151)

Викладається для спеціалізації: “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування”

Кількість кредитів: 7

Викладач: доц. Стопакевич А. О. (кафедра КІТПіВ)

Основний акцент в дисципліні робиться на задачу моделювання та розробки об’єктно- орієнтованого програмного забезпечення для систем автоматизації.

Місце у структурно-логічній схемі: дисципліну забезпечують навчальні курси: Комп’ютерні технології та програмування, Технології програмування, Основи комп’ютерного управління, Створення та обробка баз даних, Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації.