Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність питань, що стосуються постановки, організації і проведення наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці, у тому числі аналітичних та теоретичних досліджень, постановки і інтерпретації результатів наукового експерименту, дослідження з використанням математичного моделювання систем та їх компонентів, а також методів пошуку нових технічних рішень. В курсі також розглядаються питання підготовки фахівців до дослідної роботи, пошуку засобів для проведення наукових досліджень, публікації і захисту результатів наукових досліджень, а також напрями наукової діяльності.