В ході вивчення дисципліни «Економіка підприємства» вивчаються основні закономірностей функціонування підприємства в ринковій економіці, вивчаються теоретичні, методологічні та прикладні засади процесу формування та використання виробничих ресурсів, результатів та показників ефективності діяльності підприємства; закріплюються комплекс знань та вмінь щодо проведення розрахунків економічних показників діяльності підприємства. Це у комплексі дозволяє сформувати компетенції, необхідні для виробничої діяльності за фахом.