Мета курсу є освоєння студентами основних положень законодавчих та нормативних документів з енергоменеджменту, вивчення основ енергетичного менеджменту та застосування його на підприємствах для аналізу використання енергетичних ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Енергоменеджмент” є пошук заходів заощадження енергоресурсів під час їх споживання на всіх стадіях виробничого циклу, розробка програм з енергозбереження на підприємстві.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Системи електропостачання з вітровими і сонячними електростанціями» полягає у формуванні базових знань і практичних рішень з широкого спектру питань, пов'язаних з виробництвом, передачею та розподілом електричної енергії в розподілених енергосистемах на базі поновлюваних видів енергії:

– сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку систем електропостачання з вітровими і сонячними електростанціями;

– перспективи розвитку «інтелектуальних» мереж в світовій енергетичній сфері (Цифровий перехід в електроенергетиці. Глобальна трансформація електроенергетики. Впровадження «інтелектуальних» систем в електроенергетиці);

– принципи побудови, функціонування, методи розрахунку і проектування систем електропостачання з вітровими і сонячними електростанціями.

Основні матеріали курсу