Course Image Курс  Кадацька Т.О. Правознавство

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до правознавства» є: - вивчення загальних положень та основ теорії держави і права, конституційного права України, адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України, цивільного та сімейного права України, трудового права України, господарського права України, організації судових і правоохоронних органів в Україні та судочинства в Україні; - навчити студентів аналізувати й узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал; - правильно застосовувати на практиці норми законодавства. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: - поняття, предмет, методи, систему та джерела конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного та сімейного, трудового і господарського права України; - основи теорії держави і права, конституційного права України, адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України, цивільного та сімейного права України, 5 трудового права України, господарського права України; - основні положення щодо організації судових і правоохоронних органів в Україні; - загальні засади судочинства в Україні; - поняття і організаційні аспекти адміністративного, кримінального, цивільного і господарського процесу; уміти: - пояснити особливості основ теорії держави і права, конституційного права України, адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України, цивільного та сімейного права України, трудового права України, господарського права України, організації судових і правоохоронних органів в Україні та судочинства в Україні; - розв’язувати теоретичні та практичні задачі щодо настання відповідальності за вчинення злочинів та правопорушень у сфері адміністративно-правових відносин, фінансово-правових відносин, цивільно-правових відносин, господарських правовідносин, трудових правовідносин застосовуючи норми Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу україни, Кодексу законів про працю України, Сімейного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів; - здійснювати аналіз і порівняння норм конституційного права України, адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України, цивільного та сімейного права України, трудового права України, господарського права України; - надати характеристику правовій регламентації адміністративного, кримінального, цивільного і господарського процесу.

Course Image Підвищення енергетичної ефективності будівель

Курс "Підвищення енергетичної ефективності будівель" присвячений питанням проведення термомодернізації будівель, та зменшення їх рівня енергоспоживання. Курс розрахований на керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), керівників об'єднаних територіальних громад (ОТГ), керівників підприємств усіх форм власності, власників приватних будинків, а також усіх бажаючих. 

Актуальність курсу

Більшість українських будівель наразі витрачають на своє функціонування щонайменше ніж у 5 разів більше енергії ніж у країнах ЄС, що, враховуючи глобальну світову екологічну кризу та важкий економічний стан України, не може бути прийнятним. Курс "Підвищення енергетичної ефективності будівель" базується на реальних прикладах термомодернізації житлових та громадських будинків, що були виконані як у країнах ЄС, так і в Україні, а також на передових світових досягненнях у галузі енергозбереження, включаючи поступовий перехід на альтернативні джерела енергії.

Мета курсу

Інформаційна допомога керівникам ОСББ, ОТГ, та іншим власникам будівель провести термомодернізацію будівельного фонду.

Особливості курсу

У процесі навчання будуть розглядатися методи комплексної термомодернізації будівель, у тому числі огороджувальних конструкцій та усіх її інженерних систем. Особливу увагу буде приділено правовим, організаційним та економічним питанням, у тому числі особливостям взаємодії власників із урядовими та будівельними, організаціями та отримання фінансування у спеціалізованих фондах і програмах.