В курсі, на підставі дослідження об’єктів та їх властивостей, що мають дискретний, скінченний характер, вивчаються математичні основи комп’ютерних наук та сучасних інформаційних технологій. Розглядаються елементи теорії множин, математичної логіки, комбінаторики, теорії графів. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: теорія алгоритмів, теорія ймовірностей і математична статистика, бази даних і бази знань, системний аналіз, теорія прийняття рішень, курсів пов’язаних з програмуванням.