В даний час вдосконалення корпоративного управління стає ключовою стратегічним завданням розвитку і життєдіяльності будь-якого підприємства. Впровадження ERP-системи передбачає автоматизацію та синхронізацію всіх бізнес-процесів і ресурсів компанії, а не орієнтацію на конкретній сфері діяльності.

В рамках курсу розглядаються загальні принципи та стратегії управління підприємством, історія розвитку та призначення ERP-систем, особливості сучасного ринку ERP-систем, концепція ERP-систем в масштабі підприємства, принципові можливості ERP-системи, функції ERP-систем, архітектура ERP-систем, особливості модульної архітектури ERP-системи.