Основна відмінна риса сучасних медіа - інтерактивність, тобто можливість традиційних споживачів інформації ставати її виробниками. Найбільш активні представники аудиторії беруть участь в інформаційному діалозі, створюють власні комунікаційні канали, які найбільш повно задовольняють їхні потреби та інтереси.

Курс призначений для вивчення основних принципів та сучасних технологій створення інтерактивних медіа-систем.  Розглядаються особливості процесу створення інтерактивних додатків для медіа-видань, медіа-презентацій та віртуальних турів. В рамках курсу проводиться аналіз інтерактивних медіа-додатків та знайомство з технологією віртуального світу. Приділяється увага таким питанням як: основи використання інтерактивних медіа у маркетингу; технології RSS в розробці інтерактивних web-сайтів; особливості функціонування пірінгових файлообмінних мереж та сучасні клієнтські додатки для їх використання; технологія Wikimedia; способи використання SMS та IVR технологій.