Курс призначений для вивчення принципів та прийомів проектування та розробки програмних додатків робото-технічних систем. Включає питання розробки, розвитку та використання програмних інтерфейсів  керування робото-технічними  системами. В дисципліні основний акцент робиться на розумінні фундаментальних концепцій і механізмів які лежать в основі функціонування програмних комплексів інтелектуальних робото-технічних систем.  Проектування інтерфейсів здійснюється з використанням стандартних мов програмування МЕК. Виконання практичних завдань дозволить отримати практичні навички по реалізації програмних проектів керування робото-технічними системами, вміння аналізувати та систематизувати інформацію та виробить у студентів практичні навики при роботі із апаратно-програмними засобами, які дозволять управляти робото-технічними системами.