Навчальна дисципліна “Конфліктно-керовані системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. Змістом курсу є виклад основних понять і методів теорії прийняття рішень в умовах конфлікту. Магістри мають можливість оволодіти математичним апаратом, що застосовується під час дослідження конфліктних систем та процесів.

Курс конфліктно-керовані системи націлений на систематичне вивчення розділів опуклого аналізу, теорії багатозначних відображень і оптимального керування з метою застосування цих розділів до розв'язання задач теорії диференційних ігор. Сучасний розвиток методів машинного навчання і особливо навчання з підкріпленням спричинив нову хвилю інтересу до цієї області, тому розуміння теоретичних методів розв'язання цих моделей точно не завадить тим, хто хоче стати успішним в області систем штучного інтелекту.

Предметом дисципліни є засоби математичної формалізації конфліктних ситуацій і станів, методи прийняття рішень в умовах конфлікту.