Теорія ймовірностей та математична статистика: поняття і визначення подій, визначення ймовірності події та її властивості; теореми додавання та множення ймовірностей. Формула повної ймовірності. Надійність електричних систем Повторення випробувань. Визначення одновимірних та двовимірних випадкових величин; числові характеристики випадкових величин; закони розподілу дискретних та неперервних випадкових величин: основні поняття теорії випадкових процесів; визначення генеральної сукупності та вибірки, варіаційного та статистичного рядів розподілу; графічне зображення статистичних рядів, числові характеристики статистичних рядів розподілу; поняття статистичної оцінки параметрів розподілу та методи знаходження статистичних оцінок; основні види статистичних гіпотез та відповідні методи їх перевірки; поняття і схеми проведення кореляційного та регресійного аналізу.