• Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія інформації та кодування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп"ютерні науки.

  • Курс призначений для вивчення основних процесів передавання сигналів каналами зв’язку за наявності завад, зокрема, вивчаються методи математичного опису сигналів і завад, методи кодування повідомлень, методи стиснення інформації, методи забезпечення характеристик систем зв’язку як за достовірністю, так і за швидкістю передавання інформації. У цьому курсі вивчаються також граничні можливості систем передавання інформації.

  • На практичних та лабораторних заняттях проводяться:

    розрахунки інформаційних характеристик джерел дискретних та неперервних повідомлень, каналів зв’язку;

    розробка алгоритмів економного кодування повідомлень (стиснення інформації) та оцінка їх ефективності;

    розрахунки та експериментальна оцінка показників енергетичної та частотної ефективності систем передавання інформації.