Курс Сучасні технології баз даних для магістрантів спеціальності Інженерія програмного забезпечення призначений для вивчення сучасних технології  та методів моделювання довільних предметних областей на основі різноманітних моделей даних та отримання навичок застосування алгоритмів створення структур даних, що відповідають певним моделям. Дисципліна Сучасні технології баз даних для магістрантів є вихідною, що вивчається на шостому курсі і завершує освіту магістра.

Основа курсу – математичні методи проектування схем даних, засновані на семантичному аналізі опису довільних предметних областей, що надає переваги у практичній роботі. Магістранти отримують потужний метод алгебри понять та предикатів, що дозволяє проектувати схему даних одразу у п’ятій нормальній формі без використання рутинної процедури нормалізації, причому не лише для реляційної моделі даних, а й об’єктної, адже кожен предикат довільної предметної області рівнозначно моделює як відношення, так і клас, що є тотожними категоріями в такому методі.