Навчальна дисципліна «Машинне навчання» призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Теорія навчання машин перебуває на стику прикладної статистики, чисельних методів оптимізації, моделювання систем, і за останні 20 років оформилася в самостійну інженерну дисципліну. Даний курс вводить в основні завдання теорії навчання: класифікація, кластеризація, регресія, зниження розмірності. Для вирішення цих завдань студенти вивчають методи, як класичні, так і нові, створені за останні 10–15 років. Курс балансує між глибоким розумінням математичних основ та прикладним інженерним застосуванням методів машинного навчання.

Усі методи викладаються за єдиною схемою:

  - базові ідеї й евристики;

  - формалізація методів та математична теорія;

  - опис алгоритму у вигляді слабо формалізованого псевдокоду;

  - аналіз переваг, недоліків і меж застосування;

  - шляхи усунення недоліків;

  - порівняння з іншими методами;

  - розв’язок прикладних завдань.