Курс призначений для вивчення сучасних алгоритмів та  технології побудови рекомендаційних систем.

Сьогодні спостерігається стрімке вдосконалення технологій рекомендаційних систем. Вперше випробувані в середовищі електронної комерції, на даний момент вони активно використовуються в різних сферах. Рекомендаційні системи допомагають користувачам, які зіткнулися з проблемою величезного вибору, визначити, що саме найкраще відповідає їхнім потребам. Сучасні системи такого класу вивчають переваги кожного користувача і надають персоніфіковані рекомендації. У процесі роботи ці системи збирають дані про користувачів, використовуючи поєднання явних і неявних методів.

Метою викладання навчальної дисципліни є  підготовка студента до ефективного використання сучасних методів розробки рекомендаційних систем різного профілю. 

Ознайомлення з основними поняттями колективного розуму, методами колаборативної фільтрації та існуючими метриками оцінки подібності, сучасними програмними засобами та технологіями для проектування i розробки рекомендаційних систем.